YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, người ta làm thế nào?

  • A. Tính số gam NaOH có trong 100g dung dịch
  • B. Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch
  • C. Tính số gam NaOH có trong 1000g dung dịch
  • D. Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào đơn vị của nồng độ mol sẽ dễ nhớ hơn: Mol/l tức là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON