ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện:

  • A. Edit → Find
  • B. Edit → Replace
  • C. Edit → Find  and Replace
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON