• Câu hỏi:

  Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

  • A. Insert → AutoCorrect Options…
  • B. Tools → AutoCorrect Options… 
  • C. Format → AutoCorrect Options… 
  • D. Table → AutoCorrect Options…  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC