AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo tia đi qua hai điểm cho trước em thực hiện thao tác nào?

  • A. Chọn công cụ 
  • B. Nháy chuột chọn lần lượt hai điểm trên màn hình
  • C. Chọn công cụ  và nháy chuột lên 1 điểm trống trên màn hình hoặc lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng đó
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA