AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?

  • A. Tùy chọn -> Lưới
  • B. Hiển thị -> Lưới
  • C. Công cụ -> Lưới
  • D. Cửa sổ -> Lưới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>