YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?

  • A. Tùy chọn -> Lưới
  • B. Hiển thị -> Lưới
  • C. Công cụ -> Lưới
  • D. Cửa sổ -> Lưới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác: Hiển thị -> Lưới

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON