ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Các công cụ tạo mối quan hệ hình học gồm:

  • A.  


  • B.  


  • C.  


  • D.  


  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các công cụ tạo mối quan hệ hình học gồm: 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE