YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để lưu tệp đang sọan, em chọn cách nào sau đây?

  • A. File -> Save
  • B. Alt + Save as
  • C. Alt + S 
  • D. Hồ sơ -> Lưu lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để lưu tệp đang sọan: Hồ sơ -> Lưu lại

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA