AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Màn hình làm việc chính của phần mềm GeoGebra gồm:

  • A. Bảng chọn
  • B. Thanh công cụ
  • C. Khu vực thể hiện các đối tượng
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>