ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phần mềm GeoGebra là phần mềm...

  • A. Giúp luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác
  • B. Giúp vẽ hình chính xác
  • C. Có khả năng vẽ hình học động
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phần mềm GeoGebra là phần mềm vẽ hình chính xác và có khả năng vẽ hình học động

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE