• Câu hỏi:

  Để cột hoặc hàng tự điều chỉnh đúng với dữ liệu có trong đó em thực hiện:

  • A. Để trỏ chuột trên vạch phân cách hàng hoặc cột rồi nhấn phím phải chuột
  • B. Để trỏ chuột trên vạch phân cách hàng hoặc cột rồi nhấn đúp phím trái chuột
  • C. Để trỏ chuột trên vạch phân cách hàng hoặc cột rồi nhấn Enter
  • D. Câu a và c đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC