AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ĐCĐT là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực? 

  • A. Công nghiệp, nông nghiệp
  • B. Giao thông vận tải.
  • C. Ngư nghiệp, lâm nghiệp.
  • D. Tất cả các đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả các đáp án trên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>