YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Động cơ đốt trong - Hệ thống truyền lực - Máy công tác làm việc bình thường khi nào? 

  • A. Công suất MCT bằng công suất ĐCĐT.
  • B. Công suất MCT nhỏ hơn công suất ĐCĐT.
  • C. Công suất ĐCĐT nhỏ hơn công suất MCT.
  • D. Công suất MCT lớn hơn công suất ĐCĐT.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  •  Công suất máy công tác nhỏ hơn công suất động cơ đốt trong.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA