AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ ứng dụng của động cơ đốt trong là sơ đồ nào?

  • A. Động cơ đốt trong- Máy công tác-Hệ thống truyền lực
  • B. Máy công tác- Hệ thống truyền lực - Động cơ đốt trong
  • C. Máy công tác - Động cơ đốt trong - Hệ thống truyền lực
  • D. Động cơ đốt trong- Hệ thống truyền lực - Máy công tác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Động cơ đốt trong- Hệ thống truyền lực - Máy công tác

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA