AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nào cần nối động cơ với máy công tác thông qua xích, đai truyền? 

  • A. Khi chúng có tốc độ quay khác nhau
  • B.  Khi chúng có tốc độ quay bằng nhau.
  • C. Khi nào cũng được
  • D. Khi nào cũng phải có

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Khi chúng có tốc độ quay khác nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>