YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dấu vết của Người Tối cổ xuất hiện ở đâu? Thời gian nào?

  • A. Cách đây 4 triệu năm dấu vết Người Tối cổ được tìm thấy ở: Đông Phi, Gia va, Bắc kinh, Thanh Hóa,..... 
  • B. Cách đây 4 triệu năm dấu vết Người Tối cổ được tìm thấy ở: Đông Phi, Tây Á, Việt Nam
  • C. Cách đây 4 vạn năm dấu vết Người Tối cổ được tìm thấy ở: Đông Phi, Gia va, Bắc kinh, Thanh Hóa,.....
  • D. Cách đây 4 triệu - 6 triệu năm dấu vết Người Tối cổ được tìm thấy ở: Đông Phi, Gia va, Bắc kinh, Thanh Hóa,.....

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON