YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của "Người Tối cổ" như thế nào?

  • A. Có thể đi, đứng bằng 2 chân, dùng tay cầm, nắm, ăn hoa quả, động vật nhỏ
  • B. Đi,đứng bằng hai chân,đôi tay tự do sử dụng công cụ lao động.
  • C. Người Tối cổ có cấu tạo cơ thể như người ngày nay. 
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF