YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là một trong các nước đầu tiên thành lập khối thị trường chung Mec-cô-xua?

  • A. U-ru-guay
  • B. Braxin
  • C. Bô-li-vi-a
  • D. Ac-hen-ti-na

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON