AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một điện áp xoay chiều u = 220 \(\sqrt 2 \)cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100\(\sqrt 3 \) Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2/π H và tụ điện có điện dung C = 10−4/π F . Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

  • A.  \(\sqrt 2 \)A.             
  • B. 1A.
  • C. 1,1\(\sqrt 2 \) A.              
  • D. 1,1A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
?>