YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

  • A. Điện tích Q.
  • B. Điện tích thử q.
  • C.  Khoảng cách r từ Q đến q.
  • D. Hằng số điện môi của môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.

  ⇒ Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7220

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF