YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

  • A. \(E = {9.10^9}\frac{Q}{{{r^2}}}\)
  • B. \(E =  - {9.10^9}\frac{Q}{{{r^2}}}\)
  • C. \(E = {9.10^9}\frac{Q}{r}\)
  • D. \(E =  - {9.10^9}\frac{Q}{r}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn: B

  Hướng dẫn: Điện tích Q < 0 nên độ lớn của cường độ điện trường là \(E =  - {9.10^9}\frac{Q}{{{r^2}}}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA