ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào

  • A. 15 đến 18/12/1985.
  • B. 10 đến 18/12/1985.
  • C. 15 đến 18/12/1986.
  • D. 20 đến 25/12/1986.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON