• Câu hỏi:

  Đặc điểm của lông ống là:

  • A. Tạo thành cánh và đuôi chim và có vai trò làm bánh lái.
  • B. Xốp nhẹ, giữ nhiệt.
  • C. Giảm trọng lượng khi bay.
  • D. Lông sợi mảnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC