ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có các phát biểu sau
  (a) Có thể phân biệt eten và etanal bằng dung dịch nước brom
  (b) Tất cả andehit khi tráng gương chỉ cho một kết tủa duy nhất (Ag)
  (c) Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
  (d) Những phản ứng của các hợp chất hữu cơ với AgNO3/NH3 đều gọi là phản ứng tráng gương.
  (e) Có thể phân biệt HCOOH và CH2=CH-COOH bằng dung dịch nước brom
  (f) CH3COOH có t° sôi cao hơn etanol vì có khối lượng mol phân tử lớn hơn
  Có mấy phát biểu sai?

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phát biểu sai là: (b), (d), (f)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF