YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 3 mẩu phân bón hoá học: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3, và phân lân supephotphat kép Ca(H2PO4)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây là có thể phân biệt được cả 3 loại phân bón trên?

  • A. Dung dịch H2SO4.   
  • B. Dung dịch Ca(OH)2.
  • C. Dung dịch AgNO3.      
  • D. Dung dịch HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Phân đạm: sủi bọt khí
  - Phân lân: có kết tủa
  - Phân kali: Không có hiện tượng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10267

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF