YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  a, Phân đạm NH4NO3 không nên bón cho loại đất chua.
  b, Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm K2O tương ứng với hàm lượng kali có trong thành phần của nó
  c, Thành phần chính của superphotphat kép là Ca(H2PO4)2
  d, Nitrophotka là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3
  Số phát biểu đúng là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (d) sai vì nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF