YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là

  • A. 50 gam Na3PO4.
  • B. 15 gam Na2HPO4.
  • C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.
  • D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNaOH = 1,1 mol; nH3PO4 = 0,4 mol

  2 < nNaOH : nH3PO4 < 3

  ⇒ Tạo 2 muối Na3PO4 (x mol) và Na2HPO4 (y mol)

  3NaOH (3x) + H3PO4 (x) → Na3PO4 (x mol) + 3H2O

  2NaOH (2y) + H3PO4 (y) → Na2HPO4 (y mol) + 2H2O

  nNaOH = 3x + 2y = 1,1 mol;

  nH3PO4 = x + y = 0,4 mol

  ⇒ x = 0,3 mol → mNa3PO4 = 49,2 gam; y = 0,1 mol

  → mNa2HPO4 = 14,2 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON