YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là

  • A. 79,26%.   
  • B. 95.51%.   
  • C. 31,54%.
  • D. 26,17%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ dinh dưỡng 50% ⇒ %K2O = 50%

  2KCl → K2O

  149g → 94 gam

  x ← 50% → x = 50%. (149/94) = 79,26%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116826

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON