YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chứng minh định lí là:

  • A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • B. Dùng hình vẽ để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • C. Dùng đo đạc thực tế để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • D. Cả A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON