ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau. 
  I)   Các dấu ngắt câu phải được đặt sát vào từ đứng trước nó. 
  II)  Giữa các từ có thể dùng nhiều ký tự trống để phân cách. 
  III) Giữa các đoạn có thể xuống dòng bằng nhiều lần gõ phím Enter. 

  • A. I, II, III sai.
  • B. I, II đúng, III sai. 
  • C. I, III đúng, II sai.
  • D. I đúng, II, III sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 79095

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON