ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng nhất? Chủ sở hữu mạng Internet là ai?

  • A. Các tập đoàn viễn thông.
  • B. Mỹ
  • C. Không ai cả
  • D. Chính Phủ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 79098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON