YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn kết quả đúng

  Nguyên tử nitơ có 7 hạt electron ( giả sử điện tích của mỗi hạt electron là  (-1 ) thì nguyên tử nitơ  có tổng điện tích  của  electron là (-7) . hỏi nhân của nó sẽ mang điện  tích là mấy? 

  • A. -7                  
  • B.  7             
  • C.  -14                        
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON