ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho từ từ dung dịch HCl IM vào dung dịch chứa X mol NaOH và y mol NaAlO2. số n mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của X và y lần lượt là

  • A. 0,30 và 0,30.
  • B. 0,30 và 0,35.
  • C. 0,15 và 0,35.
  • D.

   0,15 và 0,30.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp:

  • Cho H+ vào dd chứa OH- và AIO2- luôn xảy ra phản ứng trung hòa trước
  • Phản ứng trung hòa luôn có: n OH- = li
  • Cùng một luợng kết tủa Al(OH)3 thu được :

  + TH1: nH+ ít => chỉ tạo Al(OH)3

  + TH2: nH+ nhiều => tạo Al(OH)3 cực đại, sau đó kết tủa bị hoàn tan 1 phần

  Hướng dẫn giải

  \(\begin{array}{l}
  {H^ + }\,\,\, + \,\,\,O{H^ - }\,\,\, \to \,\,\,{H_2}O\\
  0,15\,\, \leftarrow \,\,0,15\\
  {H^ + } + \,\,AlO_2^ -  + {H_2}O \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \\
  y\,\,\, \leftarrow \,\,\,y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,y\\
  3{H^ + }\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \,\,\,\, \to \,\,\,A{l^{3 + }}\,\,\,\, + \,\,\,3{H_2}O\\
  3\left( {y - 0,2} \right) \leftarrow \left( {y - 0,2} \right)
  \end{array}\) 

  Bảo toàn H+ => \(\sum {{n_{H + }} = 0,15 + y + 3\left( {y - 0,2} \right) = 0,75} \) 

  => y = 0,3 mol

  nNaOH = nH+ = 0,15 (mol)

  Vậy X = 0,15 mol; y = 0,3 mol 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25332

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON