YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có \(\hat B = {60^0}\) và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

  1/ Chứng minh \(\Delta ABD = \Delta EBD\).

  2/ Chứng minh \(\Delta ABE\) là tam giác đều.

  3/ Tính độ dài cạnh BC.

  Lời giải tham khảo:

  1) Chứng minh \(\Delta ABD = \Delta EBD\)

  Xét \(\Delta ABD\) và \(Delta EBD\), có:

            \(\widehat {BAD} = \widehat {BED} = {90^0}\)

            BD là cạnh huyền chung

            \(\widehat {ABD} = \widehat {EBD}\) (gt)

  Vậy \(\Delta ABD = \Delta EBD\)  (cạnh huyền – góc nhọn)   

  2) Chứng minh \(\Delta ABE\) là tam giác đều.

  \(\Delta ABD = \Delta EBD\) (cmt)

  \( \Rightarrow \) AB = BE

  mà \(\hat B = {60^0}\) (gt)

  Vậy \(\Delta ABE\) có  AB = BE và \(\hat B = {60^0}\) nên \(\Delta ABE\) đều.

  3) Tính độ dài cạnh BC

  Ta có:  Trong \(\Delta ABC\) vuông tại A có \(\hat A + \hat B + \hat C = {180^0}\) 

                 Mà \(\widehat A = {90^0},\widehat B = {60^0} \Rightarrow \widehat C = {30^0}\)

   Ta có: \(\widehat {BAC} = \widehat {EAC} = {90^0}\) (\(\Delta ABC\) vuông tại A)

                 Mà \(\widehat {BAE} = {60^0}\) (\(\Delta ABE\) đều) nên \(\widehat {EAC} = {30^0}\)

  Xét \(\Delta EAC\) có \(\widehat {EAC} = {30^0}\) và \(\hat C = {30^0}\) nên \(\Delta EAC\) cân tại E

         \( \Rightarrow \) EA = EC mà EA = AB = EB = 5cm

  Do đó EC = 5cm

  Vậy BC = EB + EC = 5cm + 5cm = 10cm

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 78538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON