• Câu hỏi:

  Cho một nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. X thuộc chu kỳ nào, nhóm nào?

  • A. Chu kỳ 2, nhóm VA
  • B. Chu kỳ 2, nhóm VIIA
  • C. Chu kỳ 3, nhóm VII A
  • D. Chu kỳ 3, nhóm VA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC