AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nguyên tử: M (z = 16); N (z = 12); P (z = 19); Q(z = 18). Nguyên tử nào thuộc nhóm kim loại kiềm?

  • A. M
  • B. N
  • C. P
  • D. Q

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  19K: 1s22s22p62s22p63s1 ⇒ Chu kì 3, nhóm I A ⇒ Nhóm kim loại kiềm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>