YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

  a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V, U23 = 2,5V . Hãy tính U13 ?

  b. Biết các hiệu điện thế U13 = 11,2V, U12 = 5,8V . Hãy tính U23 ?

  c. Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V, U13 = 23,2V . Hãy tính U12 ?

  Lời giải tham khảo:

  a. U13 = U12 + U23 = 2,4 +2,5 = 4,9 V  

  b. U13 = U12 + U23  -> U23 = U13 - U12 = 11,2 – 5,8 = 5,4 V 

  c. U13 = U12 + U23  -> U12 = U13 – U23 = 23,2 – 11,5 = 11,7 V

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON