• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S. ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, điểm N thuộc cạnh SC sao cho 2NC = NS, M là trọng tâm của tam giác CBD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. MN song song với SA
  • B. MN và SA cắt nhau
  • C. MN và SA chéo nhau
  • D. MN và SA không đồng phẳng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  M là trọng tâm của tam giác CBD nên M thuộc trung tuyến CO, với O là trung điểm của BD, ABCD là hình bình hành nên O cũng là trung điểm của AC. Ta có:

  \(\frac{{CM}}{{CA}} = \frac{1}{3} = \frac{{CN}}{{CS}} \Rightarrow MN//CN\)

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC