• Câu hỏi:

  Cho tứ giác ABCD và các điểm M, N phân biệt thuộc cạnh AB, các điểm P, Q phân biệt thuộc cạnh CD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. MP, AC song song với nhau
  • B. MP và NQ chéo nhau
  • C. NQ và BD cắt nhau
  • D. MP và BC đồng phẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC