YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S. ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng MN?

  • A. AB
  • B. CD
  • C. PQ
  • D. SC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường thẳng SC là đường thẳng không song song với đường thẳng MN.

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON