YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình 1, biết rằng AB // CD // EF // GH. Số đo x, y trong hình 1 là:

  • A. x = 4 cm, y = 8 cm                                                 
  • B. x = 7cm, y = 14 cm               
  • C. x = 8 cm, y = 10 cm                                               
  • D. x = 12 cm, y = 20 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CD là đường trung bình của hình thang ABFE nên ta có: \(x = C{\rm{D}} = \frac{{AB + {\rm{EF}}}}{2} = \frac{{8 + 16}}{2} = \frac{{24}}{2} = 12\,\,\left( {cm} \right)\)

  EF là đường trung bình của hình thang CDHG nên ta có:

  \({\rm{EF}} = \frac{{C{\rm{D}} + y}}{2} \Leftrightarrow y = 2{\rm{EF - CD}} = 2.16 - 12 = 20\,\,\left( {cm} \right)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON