ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai hình bình hành. Hãy chỉ ra một đường thẳng chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.

  • A. Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình bình hành.
  • B. Đường thẳng đi qua hai đỉnh của hai hình bình hành.
  • C. Đường thẳng đi qua tâm của hình bình hành thứ nhất và một đỉnh của hình hành còn lại.
  • D. Đường chéo của một trong hai hình bình hành đó.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình bình hành chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1