ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hai hình bình hành. Hãy chỉ ra một đường thẳng chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.

  • A. Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình bình hành.
  • B. Đường thẳng đi qua hai đỉnh của hai hình bình hành.
  • C. Đường thẳng đi qua tâm của hình bình hành thứ nhất và một đỉnh của hình hành còn lại.
  • D. Đường chéo của một trong hai hình bình hành đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình bình hành chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON