ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Trong một phần tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

  (b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

  (c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

  (d) Peptit Gly-Ala có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

  (e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-aminoaxit.

  (f) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bển trong môi trường axit.

  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF