ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dung dịch: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH, anbumin (có trong lòng trắng trứng). Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là:

  • A. 4.
  • B. 5.
  • C. 6.
  • D. 7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 gồm:

  CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozo, saccarozo và anbumin.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON