YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết sự kiện lịch sử nào diễn ra vào ngày 1/10/1949

  • A. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ 
  • B. Tổ chức hiệp ước Vac- sa –va ra đời 
  • C. rung Quốc tiến hành công cuộc cách mạng mở cửa
  • D. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON