YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

  x -12 -3 10 12
  y 2 4 1 3

   

  • A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x
  • B. Đại lượng y không là hàm số của đại lượng x
  • C. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x
  • D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với Đại lượng x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được 1 giá trị tương ứng của y là hàm số của đại lượng x

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON