YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?

  • A. N là số nguyên tố
  • B. N không là số nguyên tố
  • C. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố
  • D. Tất cả các ý trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Output là các thông tin cần tìm vì vậy bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N, Output của bài toán này là N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 316370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON