YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?

  • A. Khi M =1 và không còn sự đổi chỗ
  • B. Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy
  • C. Khi ai > ai + 1
  • D. Tất cả các phương án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án : A

  Giải thích :

  Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi:

  + M =1 thì trong dãy có một số hạng nên không cần đổi chỗ và thuật toán kết thúc

  + Không còn sự đổi chỗ vì với mỗi cặp số hạng liền kề trong dãy, nếu số trước lớn hơn sau ta đổi chỗ chúng cho nhau và lặp đi lặp lại, cho đến khi còn số hạng nào đổi chỗ nữa thì dừng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 316368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON