YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán nào sau đây?

  • A. Phép toán số học với số thực
  • B. Phép toán quan hệ
  • C. Phép toán số học với số nguyên
  • D. Phép toán Logic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA