YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong Turbo Pascal, muốn chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím:

  • A. Alt + F9
  • B. Ctrl + F9
  • C. Alt + F6
  • D. Alt + F8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Muốn chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím Ctrl + F9

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON