AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2 điểm \(A\left( {0; - 4} \right),B\left( { - 5;6} \right)\). Tìm phương trình quỹ tích của điểm M thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = \left| {\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB} } \right|\).

  Lời giải tham khảo:

  Gọi I là trung điểm của AB từ gt ta có \(MI = \frac{1}{2}BA\)

  Vậy quỹ tích điểm M là đường tròn tâm I(-5/2;1) bán kính \(R = \frac{1}{2}BA = \frac{{5\sqrt 5 }}{2}\)

  Phương trình quỹ tích điểm M là \({(x + \frac{5}{2})^2} + {(y - 1)^2} = \frac{{125}}{4}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>